Medlem

Stödmedlem

75krper år

Sport

200krper år

 • 8 info mail per år
 • Du kan tävla för WCK
 • Medlemskort
 • Rabatter erbjudanden
 • Vara med på träningar
 • Mer information

Familj

500krper år

 • 8 info mail per år
 • Du kan tävla för WCK
 • Medlemskort
 • Rabatter erbjudanden
 • Vara med på träningar
 • Gäller samtliga personer i hushållet
 • Mer information